DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kadde
 
kat, poes
n Woord zuiken:

t Webstee Dideldom.com.

Van hou en wat...


t Ontstoan

Oktober 2000, der mout meer Grunnegs op t internet. Wat doun we doar aan?
n Webstee, mit n noam dij makkelk te onthollen is, zodat bezuikers t ook noavertellen kennen, wordt der opzet, Dideldom.com is geboren.
Achterliggende gedachte: Der binnen hail wat luu dij mitdoun aan de gemainteleke Grunneger schriefwedstrieden, verhoalen en gedichten blieven noatied op plaanke, of in loa, liggen. Schaande aiglieks, zol mooi weden as aander luu doar ook kennis van nemen konden. Dideldom wil doar de meugelkhaid veur baiden.

Evert

Den hejje n webstee, mor den mout der nog wat op.
Bie geluk lag der nog wat materioal van Evert Diekhoes op plaanke, dat was d eerste poar moand ook t ainegste wat der op ston.
Asmis kwammen der wel twij bezuikers op ain dag... Nog nait echt in t wilde!

Planet Weekly

"DIDELDOM Fries is een erkende taal, maar er gaat niets boven Gronings zo moeten de makers hebben gedacht van de website Dideldom."
Ston der op 13 april 2001 op Planet Weekly, dij vermelden leverde hailwat nije bezuikers op. Luu dij t ook weer deurvertelden deden, wat nog meer nije bezuikers noar Dideldom brocht.

Herman de Jong

Op 21 April 2001 kwam der n bericht van Herman de Jong oet Kannedoa, hai schreef:
"Ik schrief groag, ik lees groag, en ik bin n grunninger. Ie kinnen van mie opaan!"
Dat is bleken, hai stuurde hail wat verhoalen in veur dit webstee.
Hai zörgde der ook veur dat der in de 'Christian Courier' (n blad dij deur veul old Grunnegers in Kannedoa lezen wordt) wat over Dideldom kwam te stoan.
Noa hom kwammen der nog meer Kannedezen dij wat biedruigen.

Twijdoezend

Juli 2001: de twijdoezendste bezuiker, t gaait meroakel.

Eltje Doddema

Augustus 2001: kontakt legt mit Eltje Doddema, dij op zien webstee dou ook al wat Grunnegs stoan haar, dat resultaaierde der in dat e vaste mitwaarker van Dideldom wuir.
Moandag 24 september 2001: Eltje zien eerste column.

Bienoamen

Oktober 2001 kwam der n bladziede mit bienoamen bie, van hail wat ploatsen in Grunnen hebben inwoners n bienoam, dat ken n geuzennoam wezen, mor ook n scheldnoam.
De bezuikers van Dideldom droagen nog meer bienoamen aan, of vertellen hou, of woardeur, zo'n noam ontstoan is.

Geesjen Doddema

Noa Eltje kwam ook Geesjen Doddema aan boord bie Dideldom, zai leest kraante voak net even beter as aander luu.
Moandag 29 oktober 2001: Geesjen heur eerste 'hejje t ook lezen luu'.

Kwiske

November 2001, weer wat nijs der bie, n kwiske mit vroagen over toal, cultuur, geschiedenis en aander dingen dij mit Grunnen van doun hebben. t Wordt nait echt n sukses, noa de daarde, dij mor deur tachteg bezuikers invult wuir, verdwient e weer.

Resepten

Dezember 2001, kwammen de resepten der bie. Aal oetpebaaiert vanzulf.

Mopkes

Jannewoarie 2002 kwammen der mopkes bie, omreden, der was veul vroag noar.

Legenden

Feberwoarie 2002: 'Legenden', Grunnegers dij (min of meer) legendaries worden binnen.

Laidjes

April 2002 kwammen der teksten van Grunneger laidjes bie.

Foto's

Maai 2002 kommen der ook foto's van Grunnen, Stad en pervinzie, op Dideldom.com.
Veul der van binnen moakt deur ondergetaikende, mor ook veul aander lu hebben ondertied heur foto's noar Dideldom stuurd.

Vieftegdoezend

Oktober 2003: de vieftegdoezendste bezuiker (t ken ook n bezuikster west weden, doar wil k òf weden), en t énd is nog nait in zicht.

Koartjes

Dezember 2003 kwammen der ook n meugelkhaid om koartjes in t Grunnegs te sturen.

Honderddoezend

Dezember 2004: de honderddoezendste bezuiker van Dideldom, en t gaait nog aal deur.

Twijhonderdvieftegdoezend

23 Meert 2007: de twijhonderdvieftegdoezendste bezuiker kwam even kieken op Dideldom, en von t hail schier. Dij twijhonderdvieftegdoezend bezuikers bekeken anderhaalf miljoun bladzieden.

Viefhonderddoezend

17 Feberwoarie 2010: de viefhonderddoezendste bezuiker was vandoag op Dideldom. Op noar t miljoun...

Tien joar

21 oktober 2010: tien joar Dideldom, t gaait nog aal mor deur.

Doezend bladzieden!

12 september 2011: de doezenste bladziede is der bie kommen, n laid, 'Aole kennis'.

In de media

November 2001: n proatje mit Geesjen Doddema op Radio Simone, doudestieds haar zai doar nog n pergram.

Jannewoarie 2002: n proatje mit Gerard Lunshof van t pergram 'Toezeboudel' op Radio Compagnie over Dideldom.

Op 9 meert 2003 is der n stukje over Dideldom op Radio Noord in t pergram 'Zundagmörgen in Grunnen', Engbert Gruben haar n proatje moakt mit ondergetaikende, ie kennen t heuren as ie op dizze verbinden klikken.

12 juli 2003: Geert Winter vruig veur t pergram 'Op ain knije' bie Radio Westerwolde om n proatje. t Het n uur laank over dit webstee goan.

2 jannewoarie 2004: Dagblad van t Noorden Vroag Vandoag, Jibbo haar nog nait recht deur hou Dideldom in n kander stekt...

Jop en Janneke

31 meert 2004: in 'TV Grunnen', n pergram van TV Noord, n stukje over Dideldom.

27 jannewoarie 2007: In 'Diverdoatsie' bie Radio Westerwolde n proatje mit Janny de Vries.

7 oktober 2008: Dagblad van t Noorden Eindeloos struinen op dideldom.com

19 juli 2009: Bie de Noordmannen (Okkie Smit en Alex Vissering) op Radio Noord.

Reaksies

Der kommen hailwat reaksies binnen over dit webstee, van luu dij t schier vinden, mor ook wel ais wat aans, zo as dizze:
"hoi maffe groningers ik ben bou en ik onderzoek het gronings bah bah bah en noch eens bah doeg b",
van ain dij nog nait recht wait hou e mit zien knoppenbred omgoan mout (n regel zunder hoofdletters en leestaikens).

Jacob Nijboer
(redaksie Dideldom)

 


Ie ook?
Ie hebben ook n verhoal, gedicht, of wat aans in t Grunnegs schreven en willen dat ook wel op dit webstee aan aander luu zain loaten?
Kiek den even op t veurblad veur de veurwoarden woar joen inzenden aan voldoun mout, en vul t formeliertje in.
Ie kriegen den zo gaauw meugelk bericht weerom.

Woarom?
t Is toch zunde as ie joen schrieverij veur joezulf hollen, nait den?

Nog meer?
Joa, ie maggen t gerust wiedervertellen van dit webstee!

17418
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 16-01-2022Grunnegers veur elk.