DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Men mout aaltied heuren woar t vot komt
 
men moet zich bewust zijn wie iets zegt

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Wereldrais... Berini ploffiets

Met zien zunig opspoarde centen kocht jong van 17 joar zie eerste plofke veur 35 gulden. 't Was 'n Berini met motor veur op 't wail net as bie Solex. Aitje wörre ook wel nuimt.
As je bedenken dat zien loon (veur 48 uur waark in week) 75 gulden per moand was, den was et toch wel een huile oetgoave west.

Votdoadelek de eerste zoaterdag mos hai zien ploffietse oetprobeern en ging op weg van Stad noar Loppersum.
Het knetterde en sputterde nogal wat, moar Loppersum kwam dichterbie en bie oom en tanne kreeg hai 'n kop kovvie en kompelementen veur zien mooie plof.
Tegen duuster was 't tied om weer op hoes an te goan en met "tot kiek" stoof hai weer op Stad an.

Net op 'n duuster stuk fietspad zunder lanteerns tussen Ten Boer en Stad stopte de plof noa wat gesputter en wol nait meer anspringen.
Jong luip te schoeven mit plof tot zien aarm der zowat oaf vuil en aalweer vuil de motor op 't wail, wol ook nait meer vastzitten blieven op hendeltje.
't Zwait ston hom veur kop en hai was duvels.
"Rötding" schol he. "Hest mie twei weke loon kost en nou dust niks meer. Rötding"
Poestend en steenend kwam Oosterhoogebrug in zicht. Vouten deedn hom zeer, aarms wazzen lam van 't schoeven en honger haar he ook nog.
Kwoad was he op veurige aigenoar moar ook op zukzelf.

Haar 'k moar noar mien pa luusterd, docht he. Dei zee: "spoar nog moar 'n tiedje deur en koop die 'n neie plof. Hest minder kans op trammelant en ook garantie".
Moar nee, hai mos en zol vot zo'n ding hebben en veurige aigenoar zee dat plof altied ree en nooit kapot west was.
Nou dat was nou wel duudelek. Nait dus.

Om 9 uur 's oavonds was he thoes en pa en moe wazzen meer as ongerust.
"Woar bist zo lang bleeven? Loppersum is toch vlakbie? Zeker met 'n plof."
"Ja, ja, moar dan mot dat ding wel vanzulf lopen", zee jong, "en nait ik".
"Wat mankeert der dan an" zee pa. "Ja, doar heb ik toch gain verstand van" zee jong. Hai schee der zomoar met oet en wil nait meer. Dat Rötding"

Pa schudde de plof wat hin en weer met zien oor bie 't ai en begon te lachen.
"Ja, lach der ook nog moar om" zee jong vergreld.
"Kiek mien jong" zee pa, "as 't doe nog ains 'n wereldrais moaken wilst, dan most natuurlek wel benzine kopen. Zonder dat komst met zo'n klain tankje nait wied."

Het "rötding" is doarnoa nog meer as 'n joar rondtuft zunder problemen.
Toun kocht jong 'n NSU-tje en doarmit raisde hai hail noar Rötterdam, moar dat is weer n ander verhoaltje. Messchain komt dat loater nog ains.| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais verhoaltjes in t Grunnegs?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Berini Logo

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.